Aktualności

Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

19 października 2022 r.


Zarząd Fortress Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmującej) oraz Zarząd Citadel Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (Spółki Przejmowanej) zawiadamiają, iż wymienione Spółki zamierzają się połączyć.


Tekst OGŁOSZENIA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK >>Wykonując wymogi przewidziane w art. 500 § 2₁ k.s.h. udostępniamy poniżej dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez spółki Plan połączenia:


  1. Plan połączenia spółek >>
  2. Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej >>